Skatepark oraz dwie Otwarte Strefy Aktywności w naszej gminie!
Nowa infrastruktura sportowo- rekreacyjna powstanie w naszej gminie w najbliższych miesiącach. Na ten cel pozyskane zostało 300 tysięcy złotych, a wkład własny to jedynie 100 tysięcy złotych.

Otwarte Strefy Aktywności
Na terenie gminy w 2018 roku powstaną dwie Otwarte Strefy Aktywności w wariancie rozszerzonym. Pierwsza z nich będzie zlokalizowana w Ustrzykach Dolnych przy ul. PCK, częściowo na terenie gdzie jest obecnie plac zabaw. Druga zaś będzie zlokalizowana w miejscowości Krościenko przy świetlicy wiejskiej.
Otwarta strefa aktywności będzie składała się z elementów: siłownia plenerowa, sprawnościowy plac zabaw, strefa relaksu (ławki, stojak na rowery, miejsca do gier planszowych) oraz ogrodzenie terenu.
Koszt utworzenia obu stref ma wynieść niewiele ponad 200 tysięcy złotych, z czego 100 tysięcy złotych gmina pozyskała z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Skatepark
W Parku pod Dębami (za torem rowerowym pumptruck) w 2019 roku powstanie skatepark. Wniosek złożony przez działające przy Ustrzyckim Domu Kultury Ustrzyckie Stowarzyszenie Kultury do Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" uzyskał dofinansowanie w kwocie 200 tysięcy złotych, co stanowi całość tego zadania. Oznacza to, że zadanie będzie realizowane bez wkładu własnego!
Skatepark będzie wyposażony w następujące elementy:
- Bank ramp
- Funbox z grindboxem oraz poręcz
- Quarter pipe
- Poręcz prosta
- Ławka
- Grindboxy
Dodatkowo wykonane zostaną ciągi piesze od istniejącej drogi w Parku pod Dębami.